Finał Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego


Początek 28.08.2020
Koniec 30.08.2020
Ranga zawodów ZR
Wyniki online
Informacje:

Finał Turnieju Nadziei Olimpijskich i Orła Białego


pdf icon Propozycje