Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego – V Etap


Początek 08.08.2020
Koniec 09.08.2020
Ranga zawodów ZR
Wyniki online
Informacje:

Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego – V Etap


pdf icon Propozycje


 pdf icon Ranking Kategorii Amator - po V Etapie 


pdf icon  Ranking Kategorii Profii - po V Etapie 


pdf icon Wyniki